Yelena Oosting

Van jongs af aan werd ik getraind om te streven naar die verheven esthetische harmonie en balans in figuratieve representatie. Deze zoektocht naar het “Gulden Vlies” is diep in mijn hoofd ingeprent. Het werd een instinct. Dus mijn abstracte werk heeft nog steeds deze zoektocht, maar dan in meer pure vorm. Het is een symbiose van kunstvormen – westerse abstracte expressie, ondersteund door de klassieke Russische kunsttraditie.
Als je naar mijn schilderij kijkt, krijg je misschien beelden aan de rand van je waarneming, maar de beelden vormen niets definitiefs. Er is een gevoel van energie en beweging. Mijn schilderij is geen verhaal, het is een moment … Het onthult een gevoel, een associatie, een momentane stemming … of een fragment van een vergeten herinnering. In die zin zijn mijn abstracte schilderijen een concrete weergave van de meest subtiele gevoelens die uit mijn onderbewustzijn vloeien.