Sona Sahakian

Sona Sahakian is een beeldend kunstenaar, geboren in 1996 in Nederland. Zij is afgestudeerd aan de afdeling Beeldende Kunst aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag. Haar werken bestaan uit schilderijen, tekeningen, collages, foto's, installaEes en videokunst. De afgelopen jaren heeG ze deelgenomen aan verschillende groepstentoonstellingen en projecten.

Haar kunst is een proces van observeren, voelen en denken. Sona onderzoekt in haar werk de innerlijke :jd, aanwezigheid, s:lte, vergankelijkheid, de transformerende ervaring van het menselijk bestaan, de dialoog tussen mens en natuur en de ontmoe:ng met je echte zelf. Zo wil ze de verbeeldingskracht en zintuigelijke ervaringen s:muleren en aanwakkeren, waar de sporen van het verleden een nieuw leven wordt ingeblazen die in haar geheugen verankerd blij? en zo haar persoonlijke geschiedenis verrijkt. Op deze manier wil ze mensen inspireren om een innerlijke reis te maken door echt te voelen en te ontdekken wat de schatkist van hun bestaan is.