Sjoerdtje Hak

Al meer dan 50 jaar vind ik mijn inspiratie in het Noordelijke Landschap. De hoge wolkenluchten, de nevel over rivieren, weilanden, Wadden en kusten van Noord Europa. Ik ben er van overtuigd dat de grond [het landschap ] waarop iemand geboren is, wezenlijk deel uitmaakt van iemands persoonlijkheid. Ik werk in olieverf en aquarel. Er zijn altijd weer nieuwe dingen te ontdekken, hoe subtiel deze ook zijn. Belangrijkste solo tentoonstellingen vanaf 1980: Singer museum te Laren [de twee grote zalen], Kasteel Groeneveld te Baarn, Galerij De Eyck te Antwerpen, Provinciehuis Haarlem en Zwolle, Galerie De Twee Pauwen te Den Haag, Stedelijk Museum Zwolle, Museum Joure Museum Jan van der Togt te Amstelveen. En vele galeries, de belangrijkste: Museum van Bommel van Dam te Venlo, Collectors Gallery te New York, Flint Gallery Burnham Market in Engeland, Museum Galerij Vologda in U.S.R.. Werk bevindt zich in Museum Van Bommel van Dam, gemeentelijke en particuliere collecties en bedrijven. Lidmaatschap Vereniging Sint Lucas Amsterdam en Palet Zwolle