Katja Berkenbosch

Papierkunst

Katja Berkenbosch (1970) heeft zich toegelegd op haar passie - het werken met papier. Haar werk is opgebouwd uit vele lagen, veelal kleine stukjes, handgesneden en – gescheurd papier. Door het wegsnijden van bepaalde delen worden onderliggende lagen zichtbaar.

Zij werkt met uiteenlopend papiersoorten, waarbij elk vel zijn eigen uitdagende (on)mogelijkheden heeft om mee te werken. Ze heeft binnen de papierkunst een persoonlijk handschrift ontwikkelt. Katja heeft het zelf over ‘schilderijen van papier’.

Het werk speelt zich af op de raakvlakken tussen stad, natuur en spiritualiteit. Zij omschrijft haar werk als zoektochten naar verbinding tussen deze elementen. De gelaagdheid van het werk ontstaat zowel door de hantering van het materiaal als de combinatie van de inspiratiebronnen.

www.katjaberkenbosch.nl