Gerke Procee

Kunstenaar Gerke Procee is geboren in 1993 en woont in Buitenpost, Friesland en is in 2020 afgestudeerd aan de Academie Minerva te Groningen voor Autonome Beeldende Kunst.

De wereld in zijn hoofd is nog een onontdekt gebied waarover hij langzamerhand meer controle krijgt. hij probeert zijn gedachten voor iedereen toegankelijk te maken. Door prikkels om hem heen gebruikt hij bewust en onbewust een breed scala aan emoties om die in kleur en humor te laten zien. Dit inspireert hem om een visuele ervaring te creëren om kijkers inzicht te geven in zijn gedachten.

In zijn werk is hij een ervaringsdeskundige, geïnspireerd door de kunst van schilders, schrijvers, films, strips, Friese sagen en legendes. Dit probeert hij zo goed mogelijk en op zijn eigen manier weer te geven met veel mythologische, kosmische, humoristische, bijbelse, moderne en fantasiefiguren.Een creatieve explosie waarin hij onderzoek doet naar de nooit ontwikkelde creaties die hij daarna vastlegt op fysiek en digitaal canvas.

In al zijn werken zit een verborgen betekenis die van binnenuit tot hem komt. Meestal begint het met een onbewuste gedachte of emotie die langzaam groeit naarmate hij ermee bezig is.

Hij werkt vaak met Het ‘Unheimliche’, iets vertrouwds wat plotseling vreemd wordt. Heel vaak zijn de werken gebaseerd op onderwerpen die niet bestaan, ook wel genaamd surrealisme.De visuele verbeeldingskracht is dan losgemaakt van het verstand en de logica waardoor het onderbewustzijn in staat is voorstellingen te scheppen. De verborgen betekenis kan heel verschillend zijn dan die van de waarnemer.