Erik Timmermans

Architectuur, steden en hun link met het verleden zijn belangrijke inspiratiebronnen voor mijn werk. Dat geldt ook voor herinneringen, personen en hun (levens)verhalen. In mijn meest recente reeks schilderijen en objecten bouw ik met elementen van de geprefabriceerde, grijze flats uit de voormalige DDR (de Plattenbauten), nieuwe, meer kleurrijke gevelstructuren. Het verhaal achter de gevels is minstens zo belangrijk als het beeld zelf, vormt daarvoor de basis. De naïeve, monotone beelden en vormen die ik gebruik, verwijzen naar een werkelijkheid die (soms vervelende) associaties oproept, maar sluiten daar niet altijd bij aan. Er is spanning tussen voorstelling en betekenis.