Alison Korthals Altes

Alison Korthals Altes begon op zeventienjarige leeftijd aan de Rietveld Academie. Na haar eindexamen werkte ze 12,5 jaar voor de geïllustreerde pers op de lay-out afdeling van de Margriet en de Donald Duck om mee te werken aan de modernisering. Ook maakte ze illustraties voor Godfried Bomans’ Sprookjesboek. Daarna ging ze vrij schilderen en exposeerde ze onder andere in Kasteel Groeneveld, Hilton Hotel, Hotel des Indes en op vele anderen locaties. Er volgden vier gedichtenbundels, door haar geschreven en geïllustreerd, uitgegeven door Ank Hermes en een Bloemlezing bij Omega Boek. Ze overleefde ternauwernood een zwaar ongeval in Frankrijk en schreef het ‘Uit Coma boek’ (2003). Dit jaar staat in de planning om een boek over haar werk uit te geven: ‘Mijn creatieve leven’.