Lidmaatschap Kunstenaarsvereniging St. Lucas

  • Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle professionele beeldend kunstenaars.
  • Aspirant-leden kunnen zich aanmelden via onderstaand formulier.
  • Aan het lidmaatschap gaat een ballotage vooraf. Deze vindt tweemaal per jaar plaats, in voor- en najaar. De data worden vermeld onder Agenda.
  • Voor de ballotage brengt een kandidaat vijf recente werkstukken in, een cv en nadere documentatie.
  • Een commissie van drie leden beoordeelt het ingebrachte werk en adviseert het bestuur over toelating. Het bestuur stuurt de kandidaat bericht met een korte motivering van de beslissing.
  • Toegelaten kandidaten betalen een entreegeld van € 50.
  • Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 75 per kalenderjaar. Nieuwe leden betalen voor het deel van het jaar dat zij lid worden.
  • Bij deelname aan een expositie van de vereniging betaalt elk lid een bijdrage.
  • Aanmelden tot uiterlijk 4 weken voor de ballotagedatum.

 

Eerstvolgende ballotage voorjaar van 2022