Lidmaatschap & ballotage Kunstenaarsvereniging St. Lucas

Lidmaatschap

  • Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle professionele beeldend kunstenaars.
  • Aspirant-leden kunnen zich aanmelden via onderstaand formulier.
  • Aan het lidmaatschap gaat een ballotage vooraf. Deze vindt tweemaal per jaar plaats, in voor- en najaar. De data worden vermeld onder Agenda.
  • Voor de ballotage brengt een kandidaat vijf recente werkstukken in, een cv en nadere documentatie.
  • Een commissie van drie leden beoordeelt het ingebrachte werk en adviseert het bestuur over toelating. Het bestuur stuurt de kandidaat bericht met een korte motivering van de beslissing.
  • Toegelaten kandidaten betalen een entreegeld van € 50.
  • Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 100 per kalenderjaar. Nieuwe leden betalen voor het deel van het jaar dat zij lid worden.
  • Bij deelname aan een expositie van de vereniging betaalt elk lid een bijdrage.
  • Aanmelden tot uiterlijk 4 weken voor de ballotagedatum.
  • Kunstenaarsverening Sint Lucas vindt het belangrijk om aan ons toevertrouwde informatie geheim te houden en te beschermen. In het kader van deze verplichting neemt Sint Lucas maatregelen om persoonlgegevens die online zijn verzameld naar behoren te beschermen en te gebruiken. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die vrijwillig door websitebezoekers worden verstrekt, zodat wij die personen informatie en/of diensten kunnen aanbieden. In onze ‘privacy policy’ vindt u meer informatie over hoe wij de door ons verkregen persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

Ballotage

Eerstvolgende ballotage begin 2023

Woensdag 25 januari en vrijdag 3 februari 20233