lid worden

  • Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle professionele beeldend kunstenaars.
  • Aspirant-leden kunnen zich aanmelden via onderstaand formulier.
  • Aan het lidmaatschap gaat een ballotage vooraf. Deze vindt minimaal tweemaal per jaar plaats, in het voor- en najaar. De ballotage kost €50. Na aanmelding, krijg je een uitnodiging van de ballotagecommissie en een factuur van de penningmeester die moet zijn voldaan voor de ballotage bijeenkomst.
  • Voor de ballotage brengt een kandidaat vijf recente werkstukken in, een cv en nadere documentatie.
  • Een commissie van drie leden beoordeelt het ingebrachte werk en adviseert het bestuur over toelating. Het bestuur stuurt de kandidaat bericht met een korte motivering van de beslissing.

Ballotage

datum volgt zo spoedig mogelijk

 

  • Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 100 per kalenderjaar. Nieuwe leden betalen voor het deel van het jaar dat zij lid worden.
  • Bij deelname aan een expositie van de vereniging betaalt elk lid een bijdrage.
  • Aanmelden kan tot uiterlijk 4 weken voor de ballotagedatum of in overleg.
  • Kunstenaarsvereniging Sint Lucas vindt het belangrijk om de aan ons toevertrouwde informatie geheim te houden en te beschermen. In het kader van deze verplichting neemt Sint Lucas maatregelen om persoonsgegevens die online zijn verzameld naar behoren te beschermen en te gebruiken. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die vrijwillig door websitebezoekers worden verstrekt, zodat wij die personen informatie en/of diensten kunnen aanbieden. In onze ‘privacy policy vindt u meer informatie over hoe wij de door ons verkregen persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.