de vereniging

Doel

Sint Lucas is een vereniging van beeldend kunstenaars. De leden willen elkaar ontmoeten en inspireren. De vereniging organiseert daartoe onder meer de volgende activiteiten:

  • twee exposities per jaar in Amsterdam;
  • lezingen;
  • atelierbijeenkomsten waarin leden hun werk laten zien, vertellen over hun inspiratiebronnen en werkwijze en daarover met elkaar van gedachten wisselen. 

Bestuur Sint Lucas

Geschiedenis

Sint Lucas is in 1880 opgericht door studenten van de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Bekende leden van de vereniging waren onder meer Jan Toorop, Piet Mondriaan, Jan Sluijters en Willem Witsen.

Daarnaast was Sint Lucas de eerste vereniging waar vrouwelijke kunstenaars wèl lid mochten worden. Zo waren de bekende Amsterdamse Joffers lid van Sint Lucas, Thérèse Schwartze, Jeanne Bieruma Oosting en Charley Toorop, de beroemde dochter van Jan Toorop.

Van 1908 tot 1948 was koningin Wilhelmina beschermvrouwe.

Tussen 1908 en 1990 vonden de jaarlijkse exposities plaats in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Sinds 1990 exposeert de vereniging op verschillende locaties.

Vereeniging St. Lucas - Johan Kesler

Vereeniging St. Lucas - Johan Kesler

Affiche door Johan Kesler voor de 20e jaarlijkse tentoonstelling van Kunstenaarsvereniging Sint Lucas in 1910 (bron: Wikipedia)

140 jaar Kunstenaarsvereniging Sint Lucas

Kunstenaarsvereniging Sint Lucas is 140 jaar oud, maar springlevend! En dat vierden we met een overzichtstentoonstelling van het werk van de leden van de vereniging. De expositie vond plaats in Loods 6, van 5 t/m 7 november 2021.

Sint Lucas is in 1880 opgericht door studenten van de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Bekende leden van de vereniging waren onder meer Jan Toorop, Piet Mondriaan, Jan Sluijters en Willem Witsen.

Met dank aan Karin Hovius voor haar video bijdrage en Nynke Vissia voor haar ontwerp van het Lustrum affiche.