Kunstenaarsvereniging Sint Lucas

Rekeningnummer NL82INGB 0000 667553 t.n.v. Vereniging Sint Lucas

KvK nummer 40534947

Heeft u een vraag?

Algemene vragen: Secretaris@kunstenaarsverenigingsintlucas.nl

Financiële vragen: Penningmeester@kunstenaarsverenigingsintlucas.nl

Vragen over de exposities: Exposities@kunstenaarsverenigingsintlucas.nl

Lid worden?

De vereniging telt rond de 50 leden. Zij staat open voor nieuwe leden, die zich betrokken voelen en denkt daarbij met name aan jongere kunstenaars. Aan de toelating gaat een ballotage vooraf.