Bestuur

Christ Gulickx  voorzitter
Tjits van der Kooij  secretaris
Kees Reek  penningmeester
Sjoerdtje Hak  algemeen bestuurslid
Alex de Wolf algemeen bestuurslid
Katja Berkenbosch  algemeen bestuurslid

 
Secretariaat

sintlucassecr@gmail.com

 
Rekeningnummer

NL82INGB 0000 667553 
t.n.v. Vereniging Sint Lucas

Redactie Nieuwsbrief

Rud Perrée
Ingeborg Vreeswijk
Anneke van Schie
Tjits van der Kooij

StLucasNieuwsbrief@outlook.com
(voor melding activiteiten e.d.)

 

Commissie Tweeluik

Margreet Scholten
Patty van Hoften

Facebook
Katja Berkenbosch