Bestuur Kunstenaarsvereniging
Sint Lucas

  • Christ Gulickx  voorzitter
  • Katja Berkenbosch  secretaris
  • Anneloes Boshoven en Fred Pieters  penningmeester
  • Cees Kaspersma  algemeen bestuurslid
  • Erik Timmermans  algemeen bestuurslid
  • Herman Deen  algemeen bestuurslid (aspirant)

Lid worden?

De vereniging telt rond de 50 leden. Zij staat open voor nieuwe leden, die zich betrokken voelen en denkt daarbij met name aan jongere kunstenaars. Aan de toelating gaat een ballotage vooraf.