Bestuur Kunstenaarsvereniging St. Lucas

  • Christ Gulickx  voorzitter
  • Katja Berkenbosch  secretaris
  • Vacature  penningmeester
  • Cees Kaspersma  algemeen bestuurslid
  • Erik Timmermans  algemeen bestuurslid
  • Alex de Wolf  algemeen bestuurslid

Lid worden?

De vereniging telt rond de 50 leden. Zij staat open voor nieuwe leden, die zich betrokken voelen en denkt daarbij met name aan jongere kunstenaars. Aan de toelating gaat een ballotage vooraf.