Bestuur

Christ Gulickx  voorzitter
Paula Kuijper  secretaris
Kees Reek  penningmeester
Sjoerdtje Hak  lid
Alex de Wolf  lid
Katja Berkenbosch  lid

Secretariaat

sintlucassecr@gmail.com

Rekeningnummer

NL82INGB 0000 667553 t.n.v. Vereniging Sint Lucas

Redactie Nieuwsbrief

Rud Perrée
Ingeborg Vreeswijk
Anneke van Schie
Tjits van der Kooij

StLucasNieuwsbrief@outlook.com
(voor melding activiteiten e.d.)

Commissie Tweeluik

Margreet Scholten
Patty van Hoften

Facebook
Katja Berkenbosch